RailMap.net

 

Elektronické mapy

 

Uživatelská příručka

verze 0.1


OBSAH

 

 

1         Úvod.. 4

2         Základní obsluha. 4

2.1       Spuštění a přihlášení 4

2.2       Ukončení a automatické odhlášení 4

2.3       Nápověda. 4

3         Popis aplikace.. 5

3.1       Menu. 5

3.1.1     Obecná část 5

3.1.2     Domů. 6

3.1.3     Mapa. 6

3.1.3.1       Záložka Mapa. 6

3.1.3.2       Záložka Nastavení 6

3.1.4     Místa. 6

3.1.4.1       Hledat 7

3.1.4.2       Souřadnice. 7

3.1.4.3       Značky. 7

3.1.5     Stanice. 7

3.1.5.1       Záložka Stanice. 7

3.1.5.2       Záložka Trasa. 7

3.1.6     Sledování 8

3.1.6.1       Záložka Polohy. 8

3.1.6.2       Záložka Historie. 8

3.1.6.2.1     Formulář Historie poloh. 8

3.1.6.2.2     Formulář Historické polohy. 9

3.1.6.3       Záložka Objekty. 9

3.1.6.3.1     Formulář Seznam objektů sledování 9

3.1.6.3.2     Formulář Import poloh z XML. 10

3.1.6.3.3     Formulář Detail objektu sledování 10

3.1.6.3.4     Formulář Požadavek na sledování 10

3.1.6.4       Záložka Nastavení 11

3.1.7     Infrastruktura. 11

3.1.7.1       Záložka Zobrazit 11

3.1.7.2       Záložka Trasa. 12

3.1.7.3       Záložka Informace. 12

3.1.8     Koridory. 13

3.1.8.1       Záložka Koridory. 13

3.2       Ovládací a zadávací prvky. 13

3.2.1     Základní prvky. 13

3.2.1.1       Textové pole. 13

3.2.1.2       Výběrový seznam (Combo Box) 14

3.2.1.3       Předvolba (Check Box) 14

3.2.1.4       Tlačítko. 14

3.2.1.5       Kalendář 14

3.2.1.6       Tabulka a Seznam.. 14

3.2.1.7       Skládací seznamy. 15

3.2.1.8       Přepínač. 16

3.2.1.9       Stav sledování 16

3.2.2     Odvozené prvky. 16

3.2.2.1       Výběr a zadání stanice. 16

4         Podrobný popis modulů.. 18

4.1       Domů. 18

4.2       Mapa. 18

4.2.1     Mapa. 18

4.2.2     Nastavení 19

4.3       Místa. 19

4.3.1     Hledat 19

4.3.2     Souřadnice. 20

4.3.3     Značky. 21

4.4       Stanice. 23

4.4.1     Stanice. 23

4.4.2     Trasa. 24

4.5       Sledování 25

4.5.1     Polohy. 25

4.5.2     Historie. 27

4.5.2.1       Historie poloh. 27

4.5.2.2       Historické polohy. 28

4.5.3     Objekty. 29

4.5.3.1       Seznam sledovaných objektů. 30

4.5.3.2       Požadavek na sledování 30

4.5.3.3       Detail objektu sledování 34

4.5.3.4       Import poloh z XML. 35

4.5.4     Nastavení 35

4.6       Infrastruktura. 36

4.6.1     Zobrazit 36

4.6.2     Trasa. 37

4.6.3     Informace. 40

4.7       Koridory. 41

4.7.1     Koridory. 41

 

1        Úvod

Elektronická mapa RailMap.net je webová aplikace v architektuře klient-server. Jejím hlavním cílem je, pomocí grafické podoby, poskytovat informace o železniční infrastruktuře. Obsahuje řadu užitečných funkcí a v neposlední řadě možnost sledování objektů (vagónů, kontejnerů, vozů …) na této mapě a kromě toho dále zobrazuje názvy měst a obcí a to v závislosti na nastavení aktuálního měřítka mapy.

 

Samotná aplikace RailMap.net je rozdělena do sedmi modulů (Domů, Mapa, Místa, Stanice, Sledování, Infrastruktura a Koridory). Tomuto dělení odpovídá i struktura menu.

 

2        Základní obsluha

2.1      Spuštění a přihlášení

Ke spuštění aplikace je zapotřebí internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer nebo Mozilla Firefox). Prohlížeč musí mít povolené skriptování v jazyce javascript. S aplikací můžete pracovat ve dvou režimech. V režimu DEMOVERZE (máte přístup k elektronické mapě s podklady Google) a v režimu REGISTRACE (zde je potřeba se zaregistrovat, následně podepsat smlouvu a zaplatit zálohovou fakturu. Poté bude uživateli umožněn plný přístup do aplikace RailMap.net pomocí svého uživatelského jména a hesla.

 

Nejprve se objeví přihlašovací obrazovka (režim DEMOVERZE), do které zadáte své přihlašovací údaje, tedy uživatelské jméno a heslo. Při psaní hesla si dejte pozor na malá a velká písmena (hesla "Heslo123" a "heslo123" jsou rozdílná). Oba přihlašovací údaje musí být vyplněny, jinak se zobrazí chybové hlášení "Není vyplněné uživatelské jméno!" nebo "Není vyplněné heslo!".

 

Pokud zadané uživatelské jméno neexistuje, nebo bylo zadáno nesprávné heslo, zobrazí se text "Chybné uživatelské jméno nebo heslo!". Po úspěšném přihlášení se objeví úvodní (hlavní) obrazovka.

2.2      Ukončení a automatické odhlášení

 

Ukončení aplikace provedete stisknutím tlačítka Odhlásit a následným zavřením okna prohlížeče. Samotné zavření okna prohlížeče neprovede odhlášení! V aplikaci je také nastavena časová prodleva, která určuje maximální dobu nečinnosti uživatele, po jejímž dosažení dojde k automatickému odhlášení. Aktuální hodnota je 20 minut.

2.3      Nápověda

 

Tento dokument slouží jako nápověda. Je dostupný ze všech oken aplikace pomocí ikony 

 umístěné v pravém horním rohu obrazovky vedle informace o uživateli.

3        Popis aplikace

 

Před přihlášením se uživateli zobrazí defaultní obrazovka (režim DEMOVERZE), která je rozdělena na tři hlavní části.

 

V první (horní) části jsou umístěna loga (aplikace a firmy), vlaječky států pro přepínání jazyků (CZ, DE, PL) a položky pro přihlášení (textové prvky Uživatel, Heslo a tlačítko Přihlásit). Výchozím jazykem je angličtina.

 

V horní části se dále nachází menu se záložkami pro volbu jednotlivých modulů, kterých je sedm: Domů, Mapa, Místa, Stanice, Sledování, Infrastruktura a Koridory (v tomto režimu je přístupná pouze záložka Domů).

 

V levé části se nachází interaktivní mapa Google spolu se všemi ovládacími prvky elektronické mapy.

 

V levé horní části mapy je ovládací prvek umožňující zvětšení či zmenšení měřítka mapy a posunutí mapy do všech čtyř světových stran. Měřítko mapy jednoduše změníte kliknutím na levé horní plus nebo mínus. Posunutí mapy provedete pomocí směrových šipek tak, že posunete mapku ve výřezu vždy opačným směrem, než je směr šipky, na kterou jste právě kliknuli. Vlevo nad mapou zjistíte, v jakém měřítku je elektronická mapa zobrazena. Další ovládacím prvkem elektronické mapy je okno s tlačítky pro zobrazení jednotlivých druhů map (Základní, Satelitní, Terén a Smíšená).

 

V pravé části je umístěn formulář, jehož obsah se mění v závislosti na zvoleném modulu, a který obsahuje záložky s jednotlivými funkcemi aplikace. Prostřednictvím těchto funkcí efektivně a rychle zobrazíte mapu s hledanými souřadnicemi, které jsou navíc zvýrazněny značkami. Tento formulář lze v případě potřeby skrýt nebo opět zobrazit.

 

Po přihlášení (režim REGISTRACE) se vám zobrazí úvodní stránka aplikace RailMap.net s interaktivní „slepou“ mapou Jerid, ve které se dle uživatelského nastavení změní okno s tlačítky, nyní s možností zobrazovat jednotlivé vrstvy Železnic, Stanic, Značek a Infrastruktury. Přibude ovládací prvek Náhledové okénko, které je umístěno ve spodní pravé části mapy, s mapou ve větším měřítku s výřezem právě viditelné části mapy. Posunutím výřezu pomocí myši, posunete i celou mapu. I toto okno lze dle potřeby skrýt nebo opět zobrazit.

 

Dále se  v závislosti na právech uživatele v menu zpřístupní jednotlivé záložky pro volbu modulů, na místě pro přihlášení uživatele se zobrazí jméno aktuálně přihlášeného uživatele a tlačítko Přihlásit se nahradí tlačítkem Odhlásit. Jinak je ale tato stránka více méně totožná s úvodní obrazovkou.

 

3.1      Menu

3.1.1       Obecná část

 

Struktura menu odpovídá rozdělení aplikace do jednotlivých částí – modulů a tudíž se skládá ze sedmi položek, pomocí nichž se volí jednotlivé moduly. Menu obsahuje položky: Domů, Mapa, Místa, Stanice, Sledování, Infrastruktura a Koridory. Výběrem konkrétní položky se změní obsah formuláře v pravé části obrazovky a zpřístupní se jednotlivé záložky s funkcemi pro vybraný modul.

 

 

3.1.2       Domů

 

Modul Domů slouží pro zobrazení úvodních informací o aplikaci. Obsahuje záložky Popis, Vrstvy, WebServices a Kontakty.

 

3.1.3       Mapa

 

Modul Mapa je určen pro individuální nastavení zobrazování zvolených grafických informací a použití vybraných funkcí na mapě. Obsahuje dvě záložky - Mapa a Nastavení.

 

3.1.3.1       Záložka Mapa

Záložka Mapa obsahuje položky:

 

 

 

3.1.3.2       Záložka Nastavení

V záložce Nastavení lze určit, od jakého měřítka budou v mapě viditelné železniční stanice a jakým typem „špendlíku“ budou zobrazeny.  Dále se v této záložce nastavuje zobrazení tlačítek (Železnice, Stanice, Značky) v okně s tlačítky a funkce „Pamatovat aktuální nastavení mapy“.

 

3.1.4       Místa

 

Pomocí modulu Místa jednoduše vyhledáme a zobrazíme místo v elektronické mapě. Modul má tři záložky (Hledat, Souřadnice a Značky).

 

3.1.4.1       Hledat

Na této záložce se nachází funkce Vyhledat, pomocí níž vyhledáme místa dle zadaného textu. Na záložce se nacházejí ovládací prvky:

 

 

3.1.4.2       Souřadnice

Záložka slouží pro vyhledání a zobrazení míst v mapě dle zadaných souřadnic. Souřadnice lze hledat pomocí dvou souřadnicových systémů (GPS a WGS84). Záložka obsahuje prvky:

 

 

3.1.4.3       Značky

Tato záložka slouží pro práci se značkami. Značky jsou uživatelem označená místa na mapě a každý uživatel si je může zadávat sám. Značky se ukládají do uživatelsky definovaných skupin, a tudíž každá značka musí být přiřazena vždy k nějaké skupině.

V záložce lze použít níže uvedené funkce:

    

-         Nová skupina – zobrazí formulář pro založení nové uživatelské skupiny.

-         Nová značka – zobrazí formulář pro založení nové značky k vybrané skupině.

-         Zobrazení značek – pomocí této funkce lze do mapy vykreslit všechny značky vybrané skupiny nebo všechny značky všech skupin.

-         Vykreslení značky – vybranou značku vykreslí a vycentruje ji v mapě.

-         Editace značky – otevře formulář pro editaci zvolené značky.

-         Smazat skupinu – smaže vybranou skupinu včetně její kolekce značek.

-         Smazat značku – smaže vybranou značku.

 

V záložce jsou ovládací prvky:

 

 

3.1.5       Stanice

 

Stanice je modul, pomocí něhož lze vyhledat a zobrazit konkrétní železniční stanici nebo zobrazit trasu mezi stanicemi vybranými do seznamu. Modul obsahuje záložky – Stanice a Trasa.

 

3.1.5.1       Záložka Stanice

Tato záložka slouží pro vyhledání a zobrazení vybrané železniční stanice v mapě. K tomuto účelu záložka obsahuje odvozený prvek: Výběr a zadání stanice.

 

3.1.5.2       Záložka Trasa

Záložka obsahuje funkci na zobrazení trasy (pomocí úseček, které zvýrazňují vzdušnou vzdálenost) mezi stanicemi vloženými do seznamu. Na záložce se proto nachází ovládací prvky:

 

 

3.1.6       Sledování

 

Modul Sledování slouží pro grafické znázornění sledovaných objektů (vagóny, vlaky, lokomotivy atd.) a mezi jeho hlavní funkce patří zobrazení aktuální polohy a zobrazení historie pohybu objektů. Obsahuje celkem čtyři záložky (Polohy, Historie, Objekty a Nastavení).

 

3.1.6.1       Záložka Polohy

Na této záložce najdete funkce Vyhledat pozici a Zobrazení pozic, které slouží pro výpis a následné zobrazení aktuální polohy jednotlivých objektů. Součástí záložky je i možnost exportu poloh do XML a CSV souboru. V záložce najdeme ovládací prvky:

 

 

3.1.6.2       Záložka Historie

Záložka obsahuje funkce pro zobrazení historie pohybu objektů aktuálně přihlášeného uživatele, tj. zobrazí polohy v předem určeném časovém úseku. Tato funkcionalita je podobně jako u jiných funkcí opět zaznamenána do mapového podkladu pomocí značek.

Při práci se záložkou se setkáme se dvěma formuláři. Prvním formulářem je formulář „Historie poloh“ (slouží pro zobrazení vyhledaných objektů) a druhým je „Historické polohy“ (slouží pro výpis a zobrazí polohy vybraných objektů v mapě).

 

3.1.6.2.1      Formulář Historie poloh

Formulář Historie poloh obsahuje prvky:

 

 

3.1.6.2.2      Formulář Historické polohy

Formulář Historické polohy se skládá z položek:

 

·        Označení – vývěrový seznam s volbou výpisu poloh u konkrétního objektu.

·        Řazení – výběrový seznam pro volbu způsobu třídění poloh v tabulce.

·        Export XML, Export CSV – tlačítka, po jejichž stisku se provede export historie poloh do příslušného souboru.

·        Seznam poloh – tabulka se seznamem poloh obsahující sloupce Nejbližší stanice, Datum a čas pozice, Datum a čas příjmu a Detail.

·        Zpět – tlačítko, po jehož stisku se vrátíte zpět na formulář Historie poloh.

 

3.1.6.3       Záložka Objekty

Pomocí této záložky lze spravovat sledované objekty. Každý objekt je identifikován svým označením (většinou číslem vagónu), popisem, typem dopravního prostředku a ikonou. Také na této záložce se pracuje s více formuláři: Seznam objektů sledování, Import poloh z XML, Detail objektu sledování a Požadavek na sledování (formulář, který se skládá z dalších níže uvedených formulářů). Jednotlivé formuláře obsahují uvedené ovládací prvky:

 

3.1.6.3.1      Formulář Seznam objektů sledování

Formulář Seznam objektů sledování slouží pro výpis všech objektů náležících přihlášenému uživateli:

 

·        Typ dopravního prostředku – výběrový seznam s jednotlivými typy dopravných prostředků.

·        Počet objektů na stránku – výběrový seznam s volbou dané hodnoty, podle které se v tabulce zobrazí tolik položek, kolik bylo v seznamu vybráno.

·        Hledat – textové pole pro zadání požadovaného textu.

·        Hledat – tlačítko s funkcí, která na základě zadaného textu vyhledá objekty, jejichž Označení obsahuje zadaný text, a které jsou zvoleného typu dopravního prostředku.

·        Seznam objektů – tabulka se seznamem nalezených objektů obsahující sloupce Obrázek, Označení, Popis, Upravit a Detail. 

·        Import pozic, Nový objekt – tlačítka, u kterých se po stisku otevře formulář Import poloh z XML resp. Detail objektu sledování.

 

3.1.6.3.2      Formulář Import poloh z XML

Formulář Import poloh z XML:

 

·        Procházet – tlačítko pro otevření dialogového okna „Nahrát soubor“, ve kterém vyberete daný XML soubor.

·        Import – tlačítko, po jehož stisku se provede import pozic objektů z předaného XML souboru.

·        Zpět – tlačítko pro návrat zpět do formuláře Seznam objektů sledování.

·        Ukázka XML souboru poloh a Schéma XML souboru – odkazy, po jejichž stisknutí se zobrazí nové okno se vzorovými soubory.

 

3.1.6.3.3      Formulář Detail objektu sledování

Formulář Detail objektu sledování slouží pro pořízení nového a editaci stávajícího objektu:

 

·        Označení – textové pole pro zadání označení nového objektu.

·        Popis – textové pole pro zápis doplňujících informací k objektu.

·        Typ dopravního prostředku – výběrový seznam s typem dopravního prostředku.

·        Obrázek – výběrový seznam grafických prvků – ikon.

·        Používat azimuty – checkbox pro nastavení (zapnutí/vypnutí) volby Azimuty v tabulce Objekty na záložce Historie.

·        Uložit – po stisku tlačítka pro provede kontrola na správné označení (vagónu a kontejneru) a nový nebo editovaný objekt se uloží.

·        Zpět – tlačítko pro návrat zpět do formuláře Seznam objektů sledování.

·        Smazat – tlačítko slouží pro smazání zvoleného objektu. Toto tlačítko je viditelné pouze v režimu editace.

 

3.1.6.3.4      Formulář Požadavek na sledování

Formulář Požadavek na sledování (otevřete jej kliknutím na objekt ve sloupci Označení v tabulce Seznam objektů) slouží pro nastavení typu sledování vybraným adaptérem nebo sledovací jednotkou, případně umožňuje ruční zadání pozice a obsahuje:

 

·        Označení, Typ dopravního prostředku - popisky.

·        Poslední poloha – popisek s uvedeným datem a časem vrácené pozice, nejbližší stanicí včetně železnice a odkazy na pozici v Jerid „slepé“ a Google mapě.

·        Skupiny – skládací seznam obsahující položky Externí systémy (sledování přes UZ, sledování Cevis), Vlastní sledovací jednotky (sledování rapacounem SMS) a Ruční zadání pozice, které obsahují ovládací prvky potřebné pro požadované funkce:

 

o       Sledování přes UZ

§         Aktuálně sledován – grafický prvek oznamující stav sledování.

§         Zastavit sledování – tlačítko, po jehož stisknutí se odešle požadavek na ukončení sledování železničního vozu.

§         Začít sledovat – tlačítko, kterým se otevře formulář pro zadání Odesílací a Cílové stanice. Součástí formuláře jsou dva odvozené prvky „Výběr a zadání stanice“ a tlačítka OK a Zavřít.

§         Získat aktuální pozici – odešle požadavek na aktuální polohu vozu.

o       Sledování Cevis

§         Aktuálně sledován – grafický prvek oznamující stav sledování.

§         Zastavit sledování – tlačítko, kterým se odstraní sledování objektu daným adaptérem.

§         Začít sledovat – tlačítko pro spuštění sledování objektu.

o       Sledování racapounem SMS

§         Aktuálně sledován – grafický prvek oznamující stav sledování.

§         Kód – textové pole pro zadání kódu.

§         Zastavit sledování – tlačítko, kterým se spustí funkce na odstranění sledování objektu.

§         Začít sledovat – tlačítko, po jehož stisknutí se spustí sledování objektu.

§         Detail sledování – tlačítko, kterým otevřete formulář Sledování racapounem SMS.

o       Ruční zadání pozice

§         Ruční zadání pozice – tlačítko, kterým se otevře formulář Ruční import poloh. Ve formuláři se nachází ovládací prvky pro zadání hodnot data a času, popisu (infa) a souřadnic GPS nebo WGS84.

 

·        Zpět – tlačítko pro návrat zpět do formuláře Seznam objektů sledování.

 

3.1.6.4       Záložka Nastavení

V záložce Nastavení se pro záložky Polohy, Historie a Objekty nastavují počty sledovaných dní nebo počty položek či objektů, které se budou vyhledávat, popř. zobrazovat na stránkách výše uvedených záložek. Toto nastavení se uloží nebo aktualizuje po stisku tlačítka Uložit.

 

3.1.7       Infrastruktura

 

Infrastruktura je modul, ve kterém se na základě definovaných parametrů provádí vykreslení vybrané infrastruktury a dále se poskytují informace o parametrech tratí založených na národních prohlášeních o dráze (např. vlastník tratě, rozchod tratě, délka traťového úseku, druh trakce, trakční soustava, počet kolejí apod.). Modul obsahuje tři záložky – Zobrazit, Trasa a Informace.

 

3.1.7.1       Záložka Zobrazit

Tato záložka slouží pro zobrazení vrstvy infrastruktury na základě zvolených výběrových podmínek a skládá se z ovládacích prvků:

 

 

3.1.7.2       Záložka Trasa

Záložka obsahuje funkci pro vyhledání nejkratší trasy mezi dvěmi stanicemi (odesílací a cílovou) s možností volby trasy „přes“ vybranou stanici. K vybrané trase lze také zadat výběrové podmínky, a to u položek Trakce, Počet kolejí, Nápravový tlak a Trajekty povoleny. Dále lze pro vybranou trasu zadat omezení pomocí „zakázané“ infrastruktury, do které lze vložit železniční stanice, tratě nebo traťové úseky, přes které nejkratší trasa nebude vedena.

 

Záložka se skládá z položek:

 

 

3.1.7.3       Záložka Informace

Na této záložce se zobrazují detailní informace o traťovém úseku, který je aktuálně vybrán v mapě. Na záložce se nacházejí parametry příslušející dané národní železnici a většinou mezi ně patří: Železnice, Číslo tratě, Popis, Počet kolejí, Délka, Rozhod tratě, Traťová třída, Náprav. tlak, Trať. rychlost, Trakce, Profil, Zabezpečovací zařízení, Komunikační systém, Max. stoupání a Max. délka vlaku. U Trajektů se jedná o parametry: Číslo trajektu, Popis a Délka. Navíc záložka obsahuje funkce pro přidání vybraného úseku mezi zakázané úseky a přidání tratě mezi zakázané tratě. Tyto úseky nebo tratě se přidávají do záložky Trasa.

3.1.8       Koridory

 

Tento modul slouží pro zobrazení vykreslení koridorů. K tomuto se používá funkce Vykreslit koridor, která vybere úseky železniční sítě pro  daný typ koridoru a vykreslí je na mapě (překryje vrstvu klasické železniční sítě).

 

3.1.8.1       Záložka Koridory

Na záložce se nacházejí položky:

 

·        Typ koridoru – výběrový seznam s definovanými koridory.

·        Koridor – výběrový seznam obsahující hodnoty vyskytující se u vybraného typu koridoru.

·        Barva – přepínač pro nastavení barvy vykresleného koridoru.

·        Zobrazit koridor – tlačítko, po jehož stisknutí se spustí funkce Vykresli koridor.

 

3.2      Ovládací a zadávací prvky

 

Každá záložka programu se skládá z následujících zadávacích, zobrazovacích a ovládacích prvků – položek.

 

 

3.2.1       Základní prvky

3.2.1.1       Textové pole

 

Do textového pole se pomocí klávesnice zapisují a editují texty, čísla nebo data, a to obvyklým způsobem včetně používání kláves Insert, Delete, Home, End, apod. Textové pole může být znakové (lze do něj zapisovat znaky i číslice), číselné pro zadávání číselných hodnot nebo datumové pro zadávání data.

 

 

3.2.1.2       Výběrový seznam (Combo Box)

 

Výběrový seznam obsahuje vždy více hodnot, ze kterých je možno vybrat právě jednu. Výběrový seznam se rozbalí kliknutím myši na tlačítko  . Výběr hodnoty se provede buď kliknutím myši na vybranou možnost, nebo pomocí kurzorových šipek.

 

 

 

3.2.1.3       Předvolba (Check Box)

 

Předvolba je jednoduchá položka, která může nabývat jen dvou stavů: Zapnuto , a vypnuto . Změna stavu předvolby se provádí kliknutím myši nebo stiskem mezerníku.

 

 

3.2.1.4       Tlačítko

 

Tlačítko slouží pro řízení a ovládání běhu aplikace nebo pro spuštění požadovaných funkcí. Volbou (stiskem) tlačítka se spustí činnost nebo funkce spojená s tímto tlačítkem. Vzhled a tvar tlačítek se může lišit podle konkrétní situace.

 

    

 

3.2.1.5       Kalendář

 

Je to ovládací prvek, pomocí něhož lze vybrat a do příslušného textového pole vložit požadované datum.

 

 

3.2.1.6       Tabulka a Seznam

 

Oba dva ovládací prvky jsou vzhledově stejné, tzn., obsahují hlavičku a seznam položek a slouží pro zobrazení více záznamů. V tabulce je navíc možné provádět řazení záznamů podle vybraného sloupce.

 

a) tabulka

 

b) seznam

 

3.2.1.7       Skládací seznamy

 

V aplikaci se používají dva typy skládacích seznamů. Prvním je prvek umožňující zobrazení/skrytí části seznamu, které se provádí stisknutím levého tlačítka myši nad příslušnou položkou ovládacího prvku. Příkladem může být zobrazení/skrytí položek v rámci uživatelsky definovaných skupin, kde se  zobrazení/skrytí položek vybrané skupiny provádí nad názvem dané skupiny.

 

 

 

Druhý typ skládacího seznamu se od prvního liší tím, že skrytí „otevřené“ části seznamu se provede „otevřením“ jiné části seznamu, která původní „otevřenou“ část skryje. Zobrazení, stejně jako u prvního seznamu, provedete klinutím levého tlačítka myši nad danou položkou seznamu.

 

 

 

3.2.1.8       Přepínač

 

Je to ovládací prvek sloužící pro výběr požadované hodnoty.

 

  

 

3.2.1.9       Stav sledování

 

Jedná se o grafický prvek, který slouží pro zvýraznění aktuálního stavu objektu. Ovládací prvek podává uživateli informaci o tom, zda je či není daný objekt sledován.

 

    

 

 

3.2.2       Odvozené prvky

 

Odvozené prvky se skládají z několika základních prvků a slouží pro výběr nebo zadávání složitějších datových struktur.

 

3.2.2.1        Výběr a zadání stanice

 

Zadávání stanice na formuláři se provádí pomocí tohoto odvozeného prvku.

 

 

Postup zadání stanice do formuláře a její výběr ze seznamu je následující:

 

Do textového pole zadáte číslo nebo název stanice nebo jeho začáteční část a stisknete klávesu Enter nebo tlačítko Hledat stanici  Pokud existuje více stanic začínající zadaným číslem nebo názvem, nabídnou se v položce (ComboBox) vpravo. Z tohoto seznamu je nutné zvolit vybranou stanici (výběr v combu reaguje i na zadané první písmeno názvu stanice). Poté stisknete tlačítko Zobrazit stanici pro potvrzení.

4        Podrobný popis modulů

4.1      Domů

Výběr jednotlivých záložek provedete stiskem levého tlačítka myši.

 

 

4.2      Mapa

4.2.1       Mapa

 

Zvolené nastavení zobrazování jednotlivých pracovních vrstev a železničních stanic provedete zapnutím/vypnutím odpovídajícího ovládacího prvku a výběrem ve výběrovém seznamu. Uložení provedete pomocí tlačítka Uložit.

 

 

Zobrazení vrstvy železnice – železnice se zobrazuje jen v určitém intervalu měřítka. Každá úsečka vrstvy železnice má svoji kategorii (1-5) a s určitým měřítkem se zobrazují jen určené kategorie. V měřítku, kdy je zobrazena celá Evropa, se zobrazují jen úsečky s kategorií 1 a s postupným přibližováním se zobrazují i další kategorie tratí.

 

Zobrazení vrstvy stanic – stanice se také zobrazují až od určitého měřítka, které se volí na záložce Nastavení. Jsou rozděleny do 2 kategorií a s určitým měřítkem se zobrazují jen určené stanice. Stanice 1 kategorie (stanice s mocností uzlů 3 a více) se zobrazují od měřítka 1: 280 tis., zbylé stanice (s mocností uzlů méně jak 3) se zobrazují od měřítka 1:72 tis.

 

Zobrazení vrstvy značek – do aktuálního výřezu mapy se vyhledají a vykreslí uložené značky patřící aktuálně přihlášenému uživateli (bez ohledu na skupiny) a podle nastavení se u ikonek zobrazí i název a popř. popis značky.

 

4.2.2       Nastavení

 

Zobrazování tlačítek a ikonek železničních stanic v mapě provedete nastavením daných ovládacích prvků a uložíte stiskem tlačítka Uložit.

 

 

4.3      Místa

4.3.1       Hledat

 

 

Před tím, než kliknete na tlačítko Vyhledat, je nezbytné zadat část nebo celý název místa, které hledáte, do textového pole „Místo“. Pokud nezadáte žádný text a kliknete na tlačítko Vyhledat, zobrazí se stejný formulář s poznámkou „Žádné položky …“ Jestliže název zadáte a poznámka se přesto objeví, pak je to z důvodu nenalezení informace v databázi. Před kliknutím na tlačítko Vyhledat je vhodné zadaný text zkontrolovat.

 

 

Proběhlo-li hledání úspěšně, pod tlačítkem Vyhledat se zobrazí seznam obsahující výsledky hledaného údaje. Kliknutím na zvolenou položku se pak přímo zobrazí mapa s vyznačeným hledaným místem. Nastavením kurzoru myši nad nalezené místo zobrazíte příslušný popisek.

 

 

 

4.3.2       Souřadnice

Místo v mapě můžete také vyhledat pomocí zadaných souřadnic ve dvou souřadnicových systémech (GPS nebo WGS84). Do určených textových polí zadáte hledané souřadnice a stiskem tlačítka Zobrazit se vykreslí požadované místo v mapě. V případě, že zadáte špatné, neexistující hodnoty, zobrazí se upozornění „Chybné zadání!“ a žádné vyhledání se neprovede.

 

Vlastní zobrazení místa označeného značkou se zadanými souřadnicemi provedete stisknutím tlačítka Zobrazit. Po najetí kurzoru myši nad značku se zobrazí hodnoty souřadnic.

 

 

4.3.3       Značky

Každá značka musí být přiřazena do některé uživatelské skupiny, tzn., nejdříve je potřeba, pomocí tlačítka Nová skupina, takovou skupinu vytvořit (otevřít formulář, doplnit její název a uložit). V případě, že název skupiny nedoplníte, tak se při uložení zobrazí hláška „Není vyplněn název skupiny!“ a nová skupina se neuloží.

 

 

Po založení „první“skupiny se zobrazí tlačítko „Nová značka“, pomocí něhož můžete založit novou uživatelskou značku. Ve formuláři vyplníte potřebné údaje (povinnými údaji jsou: Název skupiny, Obrázek a Název značky) a samotnou značku umístíte na mapu dvojklikem na požadované místo v mapě. Dokud značku neuložíte, máte možnost její polohu ještě dodatečně změnit (uchopením levého tlačítka myši a posunutím).

 

 

Nad pořízenými značkami již můžete plně využívat zbylé dostupné funkce:

 

Vykreslení značky – provedete kliknutím levého tlačítka myši nad příslušnou položkou (značkou) v seznamu značek.

Zobrazení značek – tuto funkci můžete spustit nad vybranou skupinou značek pomocí grafického tlačítka  umístěného u každé skupiny, nebo nad všemi značkami všech skupin stiskem tlačítka „Zobrazit vše“. Po vykreslení značek se výřez mapy nastaví tak, aby byly vidět všechny značky.

Editace značky – stiskem tlačítka  u příslušné značky (položky) v seznamu značek otevřete formulář pro editaci vybrané značky. Použití tohoto formuláře je stejné jako u s formuláře, který se používá při založení nové značky.

Smazat skupinu, značku – zrušení skupiny značek nebo značky se provádí pomocí grafických tlačítek  umístěných také u jednotlivé skupiny značek, resp. značky.

 

 

 

 

4.4      Stanice

4.4.1       Stanice

Výběrem národní železnice a pomocí odvozeného ovládacího prvku „Výběr a zadání stanice“ vyhledáte vámi požadovanou železniční stanici. 

 

 

 

A stiskem tlačítka Zobrazit stanici zobrazíte vyznačený bod (značku) s touto stanicí v mapě. Pokud se na tento bod postavíte kurzorem myši, zobrazí se popisek s informací o čísle železnice a s číslem a názvem železniční stanice.

 

 

4.4.2       Trasa

Trasa se zobrazuje mezi dvěma a více stanicemi. Proto je potřeba nejdříve pomocí ovládacího prvku „Výběr a zadání stanice“ vyhledat a do seznamu stanic přidat stanice, mezi kterými chcete zobrazit trasu. Vybranou stanici do seznamu stanic přidáte pomocí tlačítka Přidat stanici.

 

 

Stisknutím tlačítka „Zobrazit trasu“ vykreslíte v mapě mezi zadanými železničními stanicemi požadovanou trasu.

 

 

 

4.5      Sledování

4.5.1       Polohy

Výpis aktuálních pozic sledovaných objektů do tabulky a jejich okamžité zobrazení v mapě provedete stiskem tlačítka „Vyhledat". Do mapy se vykreslí všechny nalezené pozice. Před vlastním hledáním máte ještě možnost nastavit rozsah hledání, tzn. zadat velikost časového období, ve kterém se polohy objektů budou hledat a dále ve výběrovém seznamu zvolit hodnotu počtu položek zobrazených v seznamu na jedné stránce (tyto hodnoty se přednastavují dle hodnot zadaných v záložce „Nastavení“). V případě, že systém nenajde žádné objekty, zobrazí se hláška „Žádné datové položky...“. U vyhledávání pozic si navíc můžete přepínačem „Automatické aktualizace“ zapnout/vypnout pravidelný interval (60 s.) obnovování stránky.

 

S vypsanými aktuálními pozicemi objektů můžete dále pracovat. Nalezené pozice vypsané v tabulce můžete třídit dle sloupců Označení a D/Č (datum a čas) pozice. Třídění se provádí kliknutím myši na hlavičku příslušného sloupce a údaje se řadí podle hodnoty nastavené ve výběrovém seznamu Řazení.

 

Dále si můžete u jednotlivých pozic nastavit jejich zobrazování v mapě. U položek, které si přejete zobrazit, zatrhnete v tabulce přepínač  a stisknete tlačítko „Zobrazit vybrané“. (Pozn.: výchozí hodnota u všech položek je „zapnutá“ a při „označování“ položek můžete využít funkce „vše | nic | inverzně“.) Označené položky se vykreslí do mapy a mapa se vycentruje, tak aby všechny polohy v ní byly viditelné. Vycentrování jednotlivých poloh v mapě provedete kliknutím levého tlačítka myši nad danou položku v tabulce.

 

K dané pozici si také můžete zobrazit bližší informace a to tak, že nad položku v tabulce nebo ikonu v mapě postavíte kurzor myši. Pozice je možné ještě navíc zobrazit v mapách Google (lze provést kliknutím na volbu Detail  v tabulce nebo u ikony v mapě). 

 

Seznam pozic si také navíc můžete pomocí tlačítek „Export XML“ a „Export CSV“ vyexportovat do XML, resp. CSV souboru. 

 

4.5.2       Historie

Výpis a zobrazení historie poloh objektů aktuálně přihlášeného uživatele se skládá ze dvou kroků.

 

4.5.2.1       Historie poloh

 

V prvním kroku pomocí tlačítka „Vyhledat“ vyhledáte a v tabulce zobrazíte seznam objektů. Pokud systém žádné objekty nenajde, zobrazí se hláška „Žádné datové položky“. Před vlastním hledáním můžete ještě nastavit výběrové podmínky (Typ dopravního prostředku, Od, Do), pomocí nichž zpřesníte množinu vyhledaných objektů. U „Typu dopravního prostředku“ se nabízejí tyto možnosti: Vagón, Kontejner, Lokomotiva, Kamion, Automobil a Jiný. Kolik objektů se vypíše v tabulce na jedné stránce, máte možnost ovlivnit nastavením hodnoty ve výběrovém seznamu „Počet objektů na stránku“ s tím, že další záznamy budou dostupné na dalších stránkách.

 

Součástí formuláře je také ještě skládací seznam „Rozšířené hledání“ pomocí něhož můžete dále zúžit vyhledávání tak, že objekty lze vyhledat podle zadaného textu (atribut Označení) a podle typu sledovacího adaptéru. Toto vyhledání provedete pomocí tlačítek „Hledat“.

 

 

 

V druhém kroku se pak nastavuje a provádí vlastní výpis nebo zobrazení historických poloh jednotlivých objektů v mapě. Způsob provedení se nastavuje v tabulce Objektů pomocí ovládacích prvků checkbox a provádí se u každého objektu samostatně.

 

Zatržením prvku „Vypsat“ vypíšete historii poloh daného objektu do nové tabulky „Historie poloh“. Při zatrženém prvku „Zobrazit“ se do mapy vykreslí značky jednotlivých poloh, a pokud jste měli zatrhnut i prvek „Propojit“, značky jsou propojeny úsečkami. Funkce „Propojit“ je ale funkční pouze, pokud máte současně zatrhnutý i prvek „Zobrazit.“ Posledním prvkem, který můžete v tabulce využít, je prvek „Azimuty“. Po jeho zatržení se v mapě zobrazí místo ikon daného objektu ikony azimutu. I tento prvek je funkční pouze při současném zatržení prvku „Zobrazit“ a jeho zatržení je možné si přednastavit zatržením položky „Používat azimuty“ ve vlastnostech objektu.

 

Jaké údaje se budou u vyhledaných objektů zobrazovat v tabulce nebo se vypíši v mapě lze dále uživatelsky nastavit pomocí dvou skládacích seznamů („V seznamu poloh“ a „V mapě“). Pro tuto funkcionalitu oba dva seznamy obsahují ovládací prvky checkbox. Zatrhnutím konkrétního checkboxu zaktivujete potřebnou funkci.

Po nastavení hodnot pak vlastní výpis, popř. zobrazení značek v mapě provedete stiskem tlačítka „Vypsat.“ Tak jako v předešlých formulářích, také zde existuje volba nastavení počtu zobrazených položek na jednu stránku a také u této volby se dá její hodnota přednastavit na záložce „Nastavení“.

 

 

 

4.5.2.2       Historické polohy

 

Pokud jste měli zatržen checkbox „Vypsat“, tak se po stisku stejnojmenného tlačítka zobrazí nový formulář „Historické polohy“, který obsahuje dva výběrové seznamy, dvě tlačítka a tabulku. Pomocí výběrového seznamu „Označení“ si volíte, pokud jste v předchozím formuláři označili více objektů, ten objekt, jehož polohy chcete v tabulce vypsat. Výběrovým seznamem „Řazení“ nastavujete způsob, podle kterého se bude provádět třídění sloupce D/Č pozice (datum a čas) v tabulce. Pomocí tlačítek provedete export poloh zobrazených v tabulce do příslušných souborů (XML nebo CSV). Tabulka obsahuje seznam s již konkrétními polohami. V této tabulce je pouze jeden atribut, který je možné řadit, a to sloupec D/Č pozice. Třídění se provádí standardně kliknutím myši na hlavičku příslušného sloupce.

 

K dané poloze v tabulce lze také ještě zobrazit bližší informace, a to tak, že nad položku v tabulce postavíte kurzor myši. Pozice je možné, jako v ostatních tabulkách v modulu „Sledování“, zobrazit také v mapách Google (kliknutím na volbu Detail  nacházející se v tabulce).

 

 

V případě, že jste měli v tabulce objektů vybránu také funkci „Zobrazit“ (popř. „Propojit“ či „Azimuty“), vykreslí se do mapy značky, které označují jednotlivé pozice, popř. spojovací úsečky. U pozic se pak zobrazí, byly-li uživatelem v předchozím formuláři vybrány, doplňují informace (označení, datum, čas, nejbližší stanice). 

 

 

 

4.5.3       Objekty

Práce s modulem objekty se skládá z více kroků, a proto se také při práci v tomto modulu setkáte s nejvíce formuláři.

 

4.5.3.1       Seznam sledovaných objektů

Výchozím zobrazeným formulářem je formulář „Seznam sledovaných objektů“. Při otevření tohoto formuláře se do tabulky vypíší všechny objekty aktuálně přihlášeného uživatele, které mají Typ dopravního prostředku “Vagón“ a v tabulce se zobrazí (pokud daný počet objektů existuje) tolik položek na jednu stránku, kolik jich bylo zadáno u položky „Počet objektů na stránku“ v záložce Nastavení.

 

Změnu výpisu a zobrazení objektů v tabulce „Seznam objektů“ jednoduše provedete změnou hodnoty v uvedených výběrových seznamech. Množinu nalezených objektů si můžete dále zúžit zadáním textu do textového pole Hledat a následným stiskem stejnojmenného tlačítka. Funkce na tlačítku Hledat hledá objekty, jejichž Označení obsahuje text zadaný v textovém poli. Pokud zvoleným hodnotám žádný objekt nevyhovuje, zobrazí se hláška „Žádné datové položky.“

 

 

V tabulce objektů se u každého objektu nachází grafické tlačítko , sloužící k editaci stávajícího objektu. Stiskem tohoto tlačítka otevřete formulář „Detail objektu“. Tento formulář je shodný s formulářem používaným pro založení nového objektu, ale navíc obsahuje tlačítko „Smazat“. Stiskem tohoto tlačítka provedete zrušení zvoleného objektu. V případě, že je u konkrétního objektu známa jeho poslední poloha, nachází se v tabulce u každého objektu ještě grafické tlačítko  , po jehož stisku se zobrazí poslední poloha objektu v mapě Google.

Ve formuláři se nachází ještě tlačítka „Import pozic“ a „Nový objekt“, pomocí nichž otevřete další formuláře. Stisknutím tlačítka „Import pozic“ otevřete formulář Import poloh z XML a tlačítkem „Nový objekt“ otevřete formulář „Detail“

 

4.5.3.2       Požadavek na sledování

Dalším formulářem, se kterým se můžete při práci v tomto modulu setkat, je formulář „Požadavek na sledování“. Tento formulář otevřete kliknutím levého tlačítka myši nad „Označením“ objektu v tabulce objektů (formulář Seznam sledovaných objektů) a slouží pro zadání způsobu sledování daného objektu.

 

V horní části formuláře se nacházejí informace o objektu: Označení, Typ dopravního prostředku a Poslední poloha (datum, čas, číslo železnice, číslo a název nejbližší stanice). U položky Poslední poloha se tyto informace ale zobrazují pouze, pokud je u objektu známa poslední poloha. A pak je možné si poslední polohu, pomocí grafických tlačítek, zobrazit i v příslušné mapě. Pomocí tlačítka  v Jerid „slepé“ mapě a tlačítkem  v Google mapě.

 

Ve spodní části formuláře je umístěn ovládací prvek skládací seznam, který má tři položky (Externí systémy, Vlastní sledovací jednotka a Ruční zadání pozice), z nichž každá obsahuje typ nebo způsob možného sledování. Pro nastavení nebo zadání zvoleného typu sledování skrývají v sobě tyto položky další ovládací prvky.

 

Po otevření formuláře se jako aktivní položka seznamu nastaví ta položka - sledovací systém, na který byl objekt nastaven. V opačném případě se jako výchozí nastaví položka „Ruční zadání pozice“.

 

 

 

 

Externí systémy – u této položky jsou k dispozici dva způsoby sledování. Prvním způsobem je Sledování přes UZ (ukrajinské železnice) a druhým způsobem je Sledování Cevis.

 

Sledování přes UZ – pro práci v s tímto typem sledování máte k dispozici tři tlačítka a grafický ovládací prvek „Stav sledování“, jenž poskytuje informaci o aktuálním stavu sledovaného objektu. Ke spuštění sledování slouží tlačítko „Začít sledovat“. Stisknutím tohoto tlačítka otevřete formulář „Sledování přes UZ“, ve kterém vyplníte odesílací a cílovou stanici a následně potvrdíte tlačítkem „OK“. K získání aktuální pozice použijete tlačítko „Získat aktuální pozici“. Ukončení sledování objektu provede stiskem tlačítka „Zastavit sledování“ a tím odešlete požadavek na ukončení sledování železničního vozu. O úspěšně provedené akci se zobrazí hláška „Akce byla úspěšně provedena“.

 

 

 

 

 

Ve formuláři „Sledování přes UZ“ zadáte odesílací a cílovou stanici pomocí odvozeného ovládacího prvku „Výběr a zadání stanice“ a sledování spustíte stiskem tlačítka „OK“.

 

 

 

Sledování Cevis – i u tohoto typu sledování se používají ovládací prvky „tlačítka“ a o stavu sledování objektu jste informováni ovládacím prvkem „Stav sledování“. Vlastní sledování spustíte stiskem tlačítka „Začít sledovat“. Po stisku tlačítka se zobrazí okno s hláškou „Akce byla úspěšně provedena“. Sledování ukončíte pomocí tlačítka „Zastavit sledování“.

 

 

Vlastní sledovací jednotka obsahuje jediný sledovací adaptér a to „Racapoun SMS“.

 

Sledování racapounem SMS – podobně jako u předchozích typů sledování i zde se pro práci využívají ovládací prvky v podobě tlačítek a pro zobrazení stávajícího stavu sledování grafický prvek „Stav sledování“. Navíc oproti předchozím typům sledování se u tohoto typu nachází ještě textové pole Kód sloužící vložení kontrolního čísla. Před spuštěním vlastního sledování musíte tedy nejdříve vyplnit Kód, jinak se po stisku tlačítka „Začít sledovat“ zobrazí hláška „Kód musí být vyplněn“ a sledování se nezaktivuje.

 

 

 

 

Stisknete-li tlačítko „Detail sledování“, otevřete formulář „Sledování racapounem SMS“, ve kterém se nacházejí položky SIM a Režim. Obě položky jsou ale nepřístupné a slouží pouze pro zobrazení informací. Přístup a možnost nastavovat tyto položky má pouze uživatel s rolí „administrátor“.

 

Sledování objektu zastavíte pomocí tlačítka „Zastavit sledování“ a o provedené akci jste informováni hláškou „Akce byla úspěšně provedena“.

 

Ruční zadání pozice – tato položka seznamu obsahuje jedno stejnojmenné tlačítko, kterým otevřete formulář „Ruční zadání pozice“.

 

Při pořizování nové pozice musíte vyplnit povinné položky Datum, Čas a Souřadnice. K vyplnění položky Datum lze využít ovládací prvek Kalendář a druh souřadnic (GPS nebo WGS84) vyberete pomocí Přepínače. Potřebujete-li k pozici zapsat ještě další dodatečné informace, můžete k tomuto účelu využít položku Info. 

 

Stisknutím tlačítka „OK“ novou pozici uložíte. V případě, že jste ale zadali špatné nebo neexistující souřadnice, po stisku tlačítka „OK“ se zobrazí hláška „Neplatné souřadnice.“ a uložení nové pozice se neprovede. Nová pozice se neuloží ani v případě, že jste nevyplnili povinné položky Datum a Čas, a pak se zobrazí hláška „Neplatné datum a čas.“

 

 

Hodnoty souřadnic do textových polí můžete zadat dvěma způsoby. Jednak přímo pomocí klávesnice anebo snadněji dvojklikem levého tlačítka myši na příslušné místo v mapě.  Použijete-li druhou variantu, zobrazí se v mapě ikonka „vlaječky“  označující zvolenou pozici. Tuto pozici můžete kdykoliv, dokud pozici neuložíte stiskem tlačítka „OK“, ještě dodatečně změnit, a to tak, že ikonku „vezmete“ levým tlačítkem myši a v mapě posunete na zvolené místo.

 

4.5.3.3       Detail objektu sledování

Tento formulář slouží pro založení nového nebo k editaci již existujícího objektu. Dříve než stisknete tlačítko „Uložit“, musíte nejdříve vyplnit povinnou položku „Označení“ a ve výběrových seznamech „Typ dopravního prostředku“ a „Obrázek“ (značku pod jakou se bude objekt zobrazovat v tabulkách a v mapě s výjimkou objektů, které mají zapnutu volbu „Používat atributy“, a u nichž se v tabulkách bude zobrazovat značka azimutu ) zvolit příslušnou položku.

 

Po stisku tlačítka „Uložit“ provede systém před vlastním uložením objektu kontrolu, zda je položka „Označení“ vůbec vyplněna, a pokud jako Typ dopravního prostředku zvolíte (Vagón nebo Kontejner), tak i zda je správně zadána, tzn., zda označení (číslo) obsahuje správné kontrolní číslo a v případě že ano, systém objekt uloží.

 

V případě, že Označení objektu není vyplněno, zobrazí se hláška „Nesprávné označení“ a v případě, že je špatně zadáno, tak se zobrazí hláška (u vagónu) „Nesprávné kontrolní číslo označení“, (u kontejneru) „Nesprávné označení“ nebo „Nesprávná délka označení (8 nebo 12 čísel)“. 

 

I u objektu můžete zadat doplňující informace a využít k tomuto účelu textové pole „Popis“.  Dále můžete pomocí ovládacího prvku checkbox „Používat azimuty“ u objektu zapnout/vypnout přednastavení volby „Azimuty“ v tabulce Objekty na záložce Historie.

 

 

4.5.3.4       Import poloh z XML

V tomto formuláři můžete provádět import poloh z vytvořeného XML souboru. Stisknutím tlačítka „Procházet“ otevřete dialogové okno „Nahrát soubor“, pomocí něhož si vyberete příslušný XML soubor. Vlastní import pozic do databáze provedete pomocí tlačítka „Import.“

 

Pokud formát importovaného XML souboru nemá odpovídající strukturu, tak se po stisku tlačítka „Import“ zobrazí hláška „Nesprávná struktura XML souboru“. V případě, že jste nevybrali pro import žádný XML soubor a přesto jste stiskli tlačítko „Import“, zobrazí se hláška „Není zadán žádný soubor“.

 

Součástí formuláře jsou také dva odkazy „Ukázka XML souboru poloh“ a „Schéma XML souboru“, pomocí nichž si můžete v novém okně otevřít a prohlédnout vzorový příklad XML souboru nebo příklad vzorového schématu XSD souboru.

 

 

4.5.4       Nastavení

Zadáním hodnot do textových polí nebo volbou ve výběrových seznamech provedete nastavení požadovaných hodnot, které uložíte pomocí tlačítka „Uložit“.

 

4.6      Infrastruktura

4.6.1       Zobrazit

Jaká infrastruktura se vám zobrazí, záleží na tom, jaké si zvolíte popř., zadáte výběrové podmínky. Ty můžete zadávat pomocí tří výběrových seznamů: Železnice, Typ trakce a Traťová třída, a dvou textových polí: Číslo tratě a Počet kolejí. V případě, že vybraným popř. zadaným výběrovým podmínkám nebude vyhovovat žádná trať, zobrazí se hláška „Nebyly nalezeny žádné tratě odpovídající filtru“.

 

Kromě toho si můžete pomocí přepínače barev vybrat i barevné označení vykreslené infrastruktury a dále si můžete nastavit způsob vykreslení výřezu mapy, tzn. zapnout/vypnout ovládací prvek checkbox „Nastavit výřez“ a ovlivnit tak, zda v mapě budou vidět všechny spojnice nalezených tratí nebo se zobrazí pouze aktuální výřez mapy.

 

 

Zobrazení infrastruktury provedete stisknutím tlačítka „Zobrazit“. Pokud kliknete levým tlačítkem myši nad příslušným traťovým úsekem, dojde k jeho barevnému zvýraznění a současně také k zaktivnění (pokud nebyla vybrána) záložky „Informace“, ve které se zobrazí detailní parametry tratě odpovídající vybrané národní železnici.

 

 

 

4.6.2       Trasa

Než stisknete tlačítko „Vyhledat“, abyste v mapě zobrazili nejkratší trasu (s vypočtenou celkovou délkou v km) mezi dvěma železničními stanicemi, tak musíte v části „Zobrazit/skrýt zadání trasy“ nejdříve zadat odesílací a cílovou stanici. V opačném případě se vám zobrazí hláška „Není zadána výchozí stanice“ příp. „Není zadána cílová stanice.“ Zadání stanice provedete pomocí odvozeného ovládacího prvku „Výběr a zadání stanice“. Pro individuálnější nastavení trasy máte možnost si ještě vybrat stanici „Přes“ nebo pomocí výběrového seznamu zvolit Trakci či pomocí textových polí zadat Počet kolejí, popř. Nápravový tlak. Stanici „Přes“, tj. stanici, přes kterou má vést nejkratší trasa, zadáte stejně jako u předchozích stanic také ovládacím prvkem „Výběr a zadání stanice“.

 

 

Na záložce se nachází ještě jedna část a to „Zobrazit/skrýt zakázanou infrastrukturu“. Tato část slouží pro zadání omezení (stanice, tratě a traťové úseky), se kterými se při hledání nejkratší trasy již bude počítat.

 

Zadávat jednotlivá omezení do „zakázané“ infrastruktury můžete dvěma způsoby. Buď přímo v této části pomocí příslušných ovládacích prvků, nebo přes záložku Informace. Přímo můžete u stanic použít ovládací prvek „Výběr a zadání stanice“ a u tratí nebo traťových úseků výběrové seznamy. Hodnoty ve výběrovém seznamu „Zakázané tratě“ se přednabízejí podle vybrané železnice a ve výběrovém seznamu „Zakázané úseky“ dle zakázaných tratí, tzn., že zakázaný úsek lze vybrat až po zvolení zakázané tratě v daném výběrovém seznamu.

 

Vybraná trať, popř. traťový úsek se po výběru v seznamu pro kontrolu ještě zobrazí v mapě, ale do příslušných „zakázaných“ seznamů se následně musí vložit pomocí tlačítka Přidat. S těmito seznamy zakázaných tratí a úseků lze dále pracovat. Jednotlivé tratě nebo úseky lze stiskem tlačítka  zobrazovat v mapě nebo pomocí tlačítka  ze seznamu smazat.

 

K zobrazení všech zakázaných tratí nebo zakázaných úseků současně lze použít tlačítko „Zobrazit všechny zakázané tratě a úseky“. To platí ale za předpokladu, že zakázané seznamy nejsou prázdné, v opačném případě se totiž zobrazí hláška „Nebyly zakázány žádné tratě ani úseky“. 

 

 

 

Také při zobrazení nejkratší trasy si lze nastavit způsob vykreslení výřezu mapy pomocí ovládacího prvku checkbox „Nastavit výřez“. Pokud po zadání výběrových podmínek v části „… zadání trasy“ nebo po nastavení zakázaných objektů v části „… zakázanou infrastrukturu“ systém nenajde potřebná data, zobrazí se hláška „Nebyly nalezeny žádné tratě odpovídající filtru“.

 

 

4.6.3       Informace

Kromě informací o traťových parametrech aktuálně vybraného traťového úseku v mapě (tento úsek se zadává na záložce Zobrazit a Trasa) se na záložce nacházejí dvě tlačítka „Přidat úsek mezi zakázané úseky“ a „Přidat trať mezi zakázané tratě“. Stisknutím konkrétního tlačítka provedete stejnojmennou funkci, tzn., vybraný úsek nebo jeho trať vložíte mezi zakázanou infrastrukturu nacházející se na záložce Trasa.

 

Po tomto úkonu se tlačítka znepřístupní a pro opakované použití je potřeba v mapě provést nový výběr traťového úseku. Ale v případě, že zvolený traťový úsek nebo trať již byly přidány mezi zakázané úseky či tratě (ať již z této záložky nebo přímo na záložce Trasa), tak tlačítka zůstanou nadále neaktivní, tzn. mezi zakázané úseky, tratě již nelze přidat dvakrát stejný úsek nebo trať.

 

4.7      Koridory

4.7.1       Koridory

Ve výběrovém seznamu „Typ koridoru“ vyberete definovaný typ koridoru a ve výběrovém seznamu „Koridor“ zvolíte příslušný koridor, popř. přepínačem označíte barvu, jakou se má vykreslit koridor a stisknete tlačítko „Zobrazit koridor“.

 

 

Po stisknutí tlačítka „Zobrazit koridor“ se v mapě vykreslí (překryje se vybranou barvou vrstva klasické železniční sítě) příslušný koridor.